Hình ảnh Văn nghệ chào mừng năm học mới 2018 – 2019

Tháng Chín 7, 2018 9:10 chiều

DSC_0216 DSC_0220 DSC_0227 DSC_0230 DSC_0235 DSC_0236 DSC_0239