Giáo án: Tin học 6 (Tuần 1+2)

Tháng Mười Hai 12, 2020 11:46 chiều

 

Tiết 1 – Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?

 1. MỤC TIÊU

– Nắm được ưu điểm của chương trình bảng tính.

– Biết các đối tượng chính của màn hình Excel.

– Biết địa chỉ ô tính.

– Quan sát, phân biệt những loại dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng tính.

Tích cực trong học tập.

– Năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề.

– Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

 1. CHUẨN BỊ
 2. Giáo viên:

– Kế hoạch dạy học, SGK, nghiên cứu trước tài liệu tham khảo, tranh ảnh minh họa.

 1. Học sinh:

– Sách, vở, đồ dùng học tập

– Chuẩn bị trước bài mới

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

–  Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm, quan sát, gợi mở.

 1. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 2. Ổn định lớp
 3. Tiến trình bài học:
 4. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (6p)

(1) Mục tiêu: Tạo động cơ để học sinh có nhu cầu tìm hiểu chương trình bảng tính

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Nêu vấn đề, vấn đáp.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, làm việc cá nhân, nhóm

(4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, phòng máy.

(5) Sản phẩm: HS có mong muốn tìm hiểu chương trình bảng tính .

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
– GV:Có nhiều nội dung được trình bày dưới dạng bảng (như bảng điểm, thời khóa biểu,…) giúp chúng ta dể hiểu và dể so sánh dữ liệu hơn.

Yêu cầu HS hoạt động nhóm quan sát bảng điểm sau và cho biết:

+ Bạn nào có điểm Toán cao nhất, điểm Văn thấp nhất.

+ Tính điểm trung bình của môn học của các bạn trong lớp.

 

– GV cho HS các nhóm báo cáo, trao đổi về kết quả của từng nhóm.

– Nhận xét kết quả của từng nhóm.

 

Nếu trong trường hợp bảng điểm có 100 bạn thì việc tính toán, so sánh và tìm kiếm dữ liệu như thế nào?

 

GV:  Đặt vấn đề

Với những dữ liệu trong bảng cần tính toán, so sánh, sắp xếp thì chúng ta cần một công cụ, đó là chương trình bảng tính. Cô cùng cả lớp cùng tìm hiểu về chương trình bảng tính

 

– Chú ý lắng nghe

 

 

 

 

 

– Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi

 

 

 

– Đại diện từng nhóm báo cáo.

 

-HS so sánh kết quả nhóm mình với các nhóm khác.

 

 

Dự kiến HS trả lời:

Tốn nhiều thời gian và độ chính xác không cao.

 

– Nảy sinh nhu cầu muốn tìm hiểu chương trình bảng tính

 

         

 1. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: (30p)
 2. Hoạt động 1: Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng (15p)

(1) Mục tiêu: HS biết nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Nêu vấn đề, vấn đáp

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, làm việc cá nhân

(4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, phòng máy, máy chiếu

(5) Sản phẩm: Có kiến thức về chương trình bảng tính.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:

+ Trong thực tế em thấy những dữ liệu nào được trình bày dưới dạng bảng?

+ Theo em tại sao một số trường hợp thông tin lại được thể hiện dưới dạng bảng?

GV: Đưa ra ví dụ: Hình 1.2 SGK Đây là kết quả học tập của lớp 7A được trình bày dưới dạng bảng. Quan sát bảng điểm em có nhận xét gì?

GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 1.3 (bảng theo dõi chi tiêu). Bảng này giúp bố mẹ em điều gì?

GV nhận xét và chốt kiến thức về chương trình bảng tính

 

Tiếp nhận nhiệu vụ và trả lời các câu hỏi của giáo viên

 

 

 

HS trả lời: thời khóa biểu, bảng điểm, danh sách lớp…

 

Giúp chúng ta dể quan sát, so sánh, sắp xếp dữ liệu,…

 

– Chú ý lắng nghe và ghi chép nội dung

1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng

– Thông tin thể hiện dưới dạng bảng để tiện cho việc theo dõi, sắp xếp, tính toán, so sánh.

– Chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng.

 

 

 1. Hoạt động 2: Màn hình làm việc của Excel (15p)

(1) Mục tiêu: HS biết cách khởi động Excel và các thảnh phần trên màn hình làm việc của Excel

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Nêu vấn đề, vấn đáp

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, làm việc cá nhân

(4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, phòng máy, máy chiếu

(5) Sản phẩm: Khởi động được Excel và biết các phần trên màn hình làm việc của Excel.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
Ở lớp 6 các em đã học chương trình soạn thảo văn bản Word. Em hãy nhắc lại cách khởi động phần mềm Word?

GV:Cách khởi động bảng tính Excel cũng tương tự như trong Word nhưng tên phần mềm là Microsoft Excel và có biểu tượng như hình sau:

– Em hãy nêu cách khởi động Excel.

Yêu cầu học sinh khởi động Excel bằng 2 cách

GV khởi động bảng tính Excel, yêu cầu HS quan sát trên màn hình và tìm hiểu trong SGK, cho biết màn hình làm việc của Excel có điểm gì giống và khác với Word?

GV nhận xét và chốt kiến thức về màn hình làm việc của Excel

 

Nhớ lại kiến thức lớp 6 để nêu cách khởi động Word

 

 

– Chú ý lắng nghe

 

 

 

 

 

Nêu các khởi động Excel

 

 

 

Quan sát trên màn hình và tìm hiểu trong SGK để trả lời câu hỏi của giáo viên

– Chú ý lắng nghe và ghi chép nội dung

2. Màn hình làm việc của Excel

a) Khởi động

– C1: Start -> Program -> Microsoft Excel.

– C2: Nháy đúp vào biểu tượng của Excel trên màn hình nền.

b/ Màn hình làm việc

Ngoài bảng chọn File, các dải lệnh và một số biểu tượng quen thuộc giống Word, màn hình Excel còn có: Trang tính, Thanh công thức, các dải lệnh Fomular và Data

– Trang tính được chia thành các hàng và cát cột, là miền làm việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa một cột và một hàng là ô tính dùng để chứa dữ liệu

– Thanh công thức: được sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính

 

 1. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP(4p)

(1) Mục tiêu: Củng cố kiến thức về chương trình bảng tính

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Nêu vấn đề, vấn đáp

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, hoạt động cặp đôi

(4) Phương tiện dạy học: Sách hướng dẫn, phòng máy.

(5) Sản phẩm: Các câu trả lời đúng.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
– GV đưa yêu cầu: Chọn đáp án đúng

1. Biểu tượng nào dùng để khởi động Excel?

A.

B.

C.

D.

2. Vùng giao nhau giữa một cột và một hàng được gọi là gì?

A. Ô tính

B. Dữ liệu

C. Cột

D. Hàng

Nhận xét câu trả lời của học sinh

– Nhận yêu cầu bài tập

 

– HS hoạt động cặp đôi chọn câu trả lời đúng

 

 

– Nhóm trưởng quan sát kết quả của các thành viên trong nhóm

 

– Quan sát và so sánh kết quả của bạn với kết quả của mình

 

 

 

– Chý ý lắng nghe

 

 

 

Đáp án

 

1. B

2. A

 

 1. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (3p)

(1) Mục tiêu: Rèn luyện thao tác khởi động Excel

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Thực hành trực tiếp trên máy tính

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, hoạt động cặp đôi

(4) Phương tiện dạy học: Sách hướng dẫn, phòng máy.

(5) Sản phẩm: Bảng tính Excel mới đượ mở ra.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
GV yêu cầu học sinh thực hiện trên máy tính khởi động Excel bằng 2 cách

 

– GV quan sát quá trình thực hành, gợi ý, hướng dẫn (nếu HS cần giúp đỡ)

 

+ Gọi một vài HS lên thực hành mẫu cho cả lớp cùng quan sát

 

– Nhận xét quá trình thực hành

 

– Nhận yêu cầu bài tập

 

– HS hoạt động cặp đôi thực hành các thao tác trên máy tính theo yêu cầu của GV

– Nhóm trưởng quan sát kết quả của các thành viên trong nhóm

 

– Quan sát và so sánh kết quả của bạn với kết quả của mình

– Chú ý lắng nghe

 

 

 1. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (2p)

(1) Mục tiêu: Giúp học sinh tìm hiểu các lệnh trong bảng chọn File của Excel.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: HS tự nghiên cứu.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học, hoạt động cộng đồng.

(4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, máy tính.

(5) Sản phẩm: Chức năng của các lệnh trong bảng chọn File của Excel

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
Trong tiết học hôm nay các em đã biết cách khởi động và làm quen với màn hình làm việc của chương trình bảng tính Excel.

Trên màn hình làm việc của Excel có bảng chọn File. Em hãy về nhà nghiên cứu, tìm hiểu tác dụng của các lệnh trong bảng chọn này.

 

– Về nhà tìm hiểu tác dụng của các lệnh trong bảng chọn File

– Trình bày sản phẩm vào tiết học sau

 

 

 

Tiết 2 – Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (tt)

 1. MỤC TIÊU

– HS biết cách nhập và sửa dữ liệu trên trang tính

– Thành thạo các thao tác.

– Tích cực trong học tập.

– Năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề.

– Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

 1. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 2. Chuẩn bị của giáo viên:

– Thiết bị dạy học: Phòng máy vi tính, máy chiếu.

– Học liệu: Sách giáo khoa, giáo án, phần mềm học tập

 1. Chuẩn bị của học sinh:

– Xem trước bài.

– Sách, vở và dụng cụ học tập.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

 1. Ổn định lớp
 2. Tiến trình bài học:
 3. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5p)

(1) Mục tiêu: Tạo động cơ để học sinh có nhu cầu nhập và sửa dữ liệu trên trang tính

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Nêu vấn đề, vấn đáp.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, làm việc cá nhân

(4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, phòng máy.

(5) Sản phẩm: HS có mong muốn tìm hiểu cách nhập và sửa dữ liệu trên trang tính.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
– GV: Một trang tính sau khi khởi động chưa có dữ liệu gì. Để có được trang tính như hình thì em cần làm gì?

– GV gọi HS trả lời và nhận xét

– Nhận xét kết quả

 

GV:  Đặt vấn đề

Để có được bảng tính như trên, các em cần sử dụng chuột và các phím trên bàn phím để nhập thông tin vào. Cô cùng cả lớp tìm hiểu sang mục “3. Nhập dữ liệu vào trang tính”

 

– Quan sát và lắng nghe

 

 

 

 

– HS trả lời:

Sử dụng bàn phím đề nhập dữ liệu vào trang tính

 

– Nảy sinh nhu cầu muốn tìm hiểu cách nhập dữ liệu trên trang tính

 

         

 1. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20p)
 2. Hoạt động 1: Nhập dữ liệu vào trang tính (20p)

(1) Mục tiêu: HS biết cách nhập và sửa dữ liệu trên trang tính

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Nêu vấn đề, vấn đáp

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, làm việc cá nhân

(4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, phòng máy, máy chiếu

(5) Sản phẩm: Bảng tính đã được nhập dữ liệu.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
GV yêu cầu HS tìm hiểu sách giáo khoa trả lời các câu hỏi sau:

– Các em đã biết các thành phần trên trang tính. Vậy làm thế nào để nhập liệu vào trang tính đó?

– Để sửa dữ liệu của một ô tính, em cần làm như thế nào?

– Để di chuyển từ ô này đến ô khác các em làm như thế nào?

 

GVmở bảng tính Excel giới thiệu và hướng dẫn học sinh các cách nhập và sửa dữ liệu trên trang tính.

GV: Giới thiệu 2 cách di chuyển trên trang tính.

Ở chương trình lớp 6 các em đã được học phần mềm soạn thảo văn bản Word dùng chữ Việt.

Em hãy cho biết hai phần mền gõ chữ Việt phổ biến nhất hiện nay là gì? Ở lớp 6 các em đã dùng kiểu gõ tiếng Việt nào để soạn thảo văn bản?

GV giới thiêu thêm về hai phần mềm gõ chữ Việt (Vietkey, UniKey)

– GV nhận xét và chốt kiến thức

 

Tiếp nhận nhiệu vụ và trả lời các câu hỏi của giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

– Quan sát cách nhập và sửa dữ liệu trên trang tính

 

 

 

 

– Nhớ lại kiến thức cũ và trả lời câu hỏi

 

 

 

– Lắng nghe và trả lời câu hỏi

– Quan sát trên màn hình

– Chú ý lắng nghe và ghi chép nội dung

3. Nhập dữ liệu vào trang tính

a) Nhập và sửa dữ liệu

– Nhập: Nháy chuột chọn ô và nhập dữ liệu vào từ bàn phím.

– Sửa: Nháy đúp chuột vào ô cần sửa và thực hiện thao tác sửa như với Word.

Chú ý: Để kết thúc nhập dữ liệu cho ô tính, em chọn ô tính khác hoặc nhấn phím Enter

b) Di chuyển trên trang tính

– Sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím.

– Sử dụng chuột và các thanh cuộn.

c/ Gõ chữ Việt trên trang tính:

– Để gõ được chữ Việt trên trang tính thì máy tính phải được cài đặt phần mềm gõ tiếng Việt(Vietkey, UniKey,…)

– Hai kiểu gõ tiếng Việt phổ biến nhất hiện nay là: TELEX và VNI. Quy tắc gõ dấu tương tự như trong chương trình soạn thảo văn bản

 

 1. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5)

(1) Mục tiêu: Củng cố kiến thức về các nhập liệu trên trang tính

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Nêu vấn đề, vấn đáp

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, hoạt động cặp đôi

(4) Phương tiện dạy học: Sách hướng dẫn, phòng máy.

(5) Sản phẩm: Các câu trả lời đúng.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
– GV đưa yêu cầu: Chọn đáp án đúng

1. Để kết thức việc nhập dữ liệu, em dùng phím nào?

A.   Alt

B.    Ctrl

C.   Enter

D.   Delete

2. Phần mềm nào hỗ trợ gõ chữ Việt?

A. Paint

B. Window

C. Office

D. Vietkey

Nhận xét câu trả lời của học sinh

– Nhận yêu cầu bài tập

 

– HS hoạt động cặp đôi chọn câu trả lời đúng

 

 

– Nhóm trưởng quan sát kết quả của các thành viên trong nhóm

 

– Quan sát và so sánh kết quả của bạn với kết quả của mình

 

– Chý ý lắng nghe

 

 

 

Đáp án

 

1. C

2. D

 

 1. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (12p)

(1) Mục tiêu: Rèn luyện thao tác nhập dữ liệu vào trang tính

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Thực hành trực tiếp trên máy tính

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, hoạt động cặp đôi

(4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, phòng máy.

(5) Sản phẩm: Trang tính đã có dữ liệu.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
GV yêu cầu học sinh thực hiện trên máy tính khởi động Excel và nhập dữ liệu vào trang tính sau

 

– GV quan sát quá trình thực hành, gợi ý, hướng dẫn (nếu HS cần giúp đỡ)

 

+ Gọi một vài HS lên thực hành mẫu cho cả lớp cùng quan sát

 

– Nhận xét quá trình thực hành

 

– Nhận yêu cầu bài tập

 

– HS hoạt động cặp đôi thực hành các thao tác nhập dữ liệu trên máy tính theo yêu cầu của GV

– Nhóm trưởng quan sát kết quả của các thành viên trong nhóm

– Quan sát và so sánh kết quả của bạn với kết quả của mình

– Chú ý lắng nghe

 

 

 1. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (3p)

(1) Mục tiêu: Giúp học sinh tìm hiểu thêm các phần mềm bảng tính khác.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: HS tự nghiên cứu.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học, hoạt động cộng đồng.

(4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, máy tính.

(5) Sản phẩm: Phần mềm bảng tính (khác Excel)

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
-Trong tiết học hôm nay các em đã làm quen với chương trình bảng tính Excel.

Ngoài Microsoft Excel còn có nhiều phần mềm bảng tính khác.

– Em hãy về nhà nghiên cứu, tìm hiểu thêm về các phần mềm này.

-Về nhà học bài và xem trước bài tiếp theo

 

– Về nhà tìm hiểu phần mềm bảng tính khác.

– Trình bày sản phẩm vào tiết học sau.

 


Tiết 3          – Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI EXCEL

 1. MỤC TIÊU

– Biết khởi động và kết thúc làm việc với Excel.

– Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính.

– Thành thạo các thao tác trên bảng tính Excel.

– Tự chủ trong học tập, hoạt động hiệu quả theo nhóm.

– Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

 1. CHUẨN BỊ
 2. Giáo viên:

– Kế hoạch dạy học, SGK, nghiên cứu trước tài liệu tham khảo, tranh ảnh minh họa.

 1. Học sinh:

– Sách, vở, đồ dùng học tập

– Chuẩn bị trước bài mới

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

–  Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm, quan sát, gợi mở.

 1. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 2. Ổn định lớp
 3. Tiến trình bài học:
 4. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5’)

(1) Mục tiêu: Tạo động cơ để học sinh có nhu cầu tìm hiểu chương trình bảng tính Excel

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Thực hành trực tiếp trên máy tính.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, làm việc cặp đôi

(4) Phương tiện dạy học: máy tính.

(5) Sản phẩm: HS có mong muốn tìm hiểu chương trình bảng tính Excel .

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
GV yêu cầu HS nhắc lại cách khởi động chương trình bảng Excel và thực hiện thao tác trên máy tính

GV quan sát, hướng dẫn và nhận xét.

 

Ở bài học trước chúng ta đã được làm quen với chương trình bảng tính Excel. Tiết học hôm nay các em sẽ được thực hành trực tiếp trên máy tính những gì đã học trong bài trước.

 

– Nhắc lại cách khởi động Excel

– Thực hành trên máy tính

 

 

 

 

 

– Nảy sinh nhu cầu muốn tìm hiểu chương trình bảng tính Excel

 
 1. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động: Lưu kết quả và thoát khỏi Excel (15’)

(1) Mục tiêu: HS biết lưu kết quả và thoát khỏi Excel

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Thực hành trực tiếp trên máy tính

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, làm việc cặp đôi

(4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, phòng máy

(5) Sản phẩm: Lưu được bảng tính và thoát khỏi Excel.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
– GV: Để lưu kết quả trên Word ta làm như thế nào ?

– Gọi HS trả lời, nhận xét

– GV: Cách lưu kết quả trên Excel cũng tương tự như trong Word

– Gọi HS nêu cách lưu kết quả trên Excel

– GV thực hiện mẫu thao tác lưu kết quả trên máy tính và chỉ file sau khi lưu được.

– Yêu cầu HS quan sát và cho biết phần mở rộng của tệp là gì?

Cũng tương tự như phần mềm Word để thoát khỏi phần mềm Excel em làm như thế nào?

Hướng dẫn học trên thoát khỏi phần mềm trên máy tính

 

 

Nhớ lại kiến thức cũ trả lời câu hỏi

 

 

 

Nêu cách lưu kết quả trên Excel

 

 

 

– Quan sát trên màn hình để trả lời câu hỏi

 

Học sinh trả lời

 

Thực hành trực tiếp trên máy tính

 

– Chú ý lắng nghe và ghi chép nội dung

Khởi động

– C1: Start -> Program -> Microsoft Excel.

– C2: Nháy đúp vào biểu tượng của Excel trên màn hình nền.

–  Lưu kết quả

– Lưu bảng tính với tên mới :

File ” Save as ” Đặt tên ” Save

– Lưu bảng tính với đã có:

File ” Save (hoặc nháy chuột vào biểu tượng Save trên thanh công cụ)

 

c) Thoát khỏi Excel

– C1: Nháy chuột vào nút x (góc trên bên phải).

– C2: File -> Exit

 1. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG (22’)

(1) Mục tiêu:  – Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính.

– Biết cách di chuyển trên trang tính.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Thực hành trực tiếp trên máy tính

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, hoạt động cặp đôi

(4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, phòng máy.

(5) Sản phẩm: Biết các ô, hàng, cột trên trang tính, biết cách di chuyển trên trang tính.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
Yêu cầu HS khởi động chương trình bảng tính Excel và tìm hiểu các nội dung sau:

+ So sánh sự giống và khác nhau giữa màn hình word và Excel?

+ Mở vài dải lệnh và quan sát các lệnh trên dải lệnh đó

+ Thực hiện các thao tác di chuyển bằng chuột và bàn phím.

– GV quan sát quá trình thực hành, gợi ý, hướng dẫn (nếu HS cần giúp đỡ)

– Gọi một vài HS lên thực hiện cách di chuyển  trên trang tính cho cả lớp cùng quan sát

– Nhận xét quá trình thực hành

– Nhận yêu cầu bài tập

 

– HS hoạt động cặp đôi thực hành các thao tác trên máy tính theo yêu cầu của GV

 

 

– Nhóm trưởng quan sát kết quả của các thành viên trong nhóm

 

 

 

 

– Thực hành trên máy tính

 

 

– Chú ý lắng nghe

 

 

 

 1. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (3’)

(1) Mục tiêu: Giúp học sinh tìm hiểu thêm các thành phần trên màn hình làm việc của Excel.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: HS tự nghiên cứu.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học, hoạt động cộng đồng.

(4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, máy tính.

(5) Sản phẩm: Sự thay đổi địa chỉ trên hộp tên khi kích hoạt các ô tính khác nhau

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
Ngoài các thành phần đã học, trên màn hình làm việc của Excel còn có hộp tên, đó là một ô nằm ở bên trái thanh công thức, mỗi khi kích hoạt một ô tính khác nhau thì trên hộp tên có gì thay đổi không?

Em hãy về nhà nghiên cứu, tìm hiểu sự thay đổi về hộp tên trên trang tính

 

– Chú ý lắng nghe

 

 

– Về nhà tìm hiểu tác dụng của hộp tên trên trang tính

 

– Trình bày sản phẩm vào tiết học sau

 

 

 

Tiết 4          – Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI EXCEL (tt)

 1. MỤC TIÊU

– Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.

– Rèn luyện các nhập dữ liệu trên bảng tính Excel.

– Tích cực trong học tập.

– Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề.

– Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

 1. CHUẨN BỊ
 2. Giáo viên:

– Kế hoạch dạy học, SGK, nghiên cứu trước tài liệu tham khảo, tranh ảnh minh họa.

 1. Học sinh:

– Sách, vở, đồ dùng học tập

– Chuẩn bị trước bài mới

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

–  Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm, quan sát, gợi mở.

 1. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 2. Ổn định lớp
 3. Tiến trình bài học:
 4. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5’)

(1) Mục tiêu: Tạo động cơ để học sinh có nhu cầu nhập và sửa dữ liệu trên trang tính

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Nêu vấn đề, vấn đáp.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, làm việc cá nhân

(4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, phòng máy.

(5) Sản phẩm: HS có mong muốn tìm hiểu cách nhập và sửa dữ liệu trên trang tính

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
– Yêu cầu HS khởi động chương trình bảng tính Excel.

Quan sát trang tính và cho biết vùng làm việc trên trang tính có nội dung gì?

 

– GV gọi HS trả lời và nhận xét

Vậy để có nội dung trên trang tính chúng ta cần phải làm gì?

– Nhận xét kết quả

 

GV:  Đặt vấn đề

Một trang tính mới khi mở ra thì chưa có nội dung gì, vậy chúng ta cần sử dụng chuột và các phím trên bàn phím để nhập thông tin vào. Tiết học này chúng ta sẽ thực hành trực tiếp trên máy tính việc nhập dữ liệu vào trang tính

 

– Quan sát trên màn hình và trả lời câu hỏi

 

(chưa có nội dung)

 

– Lắng nghe và trả lời

(sử dụng chuột và bàn phím để nhập nội dung)

 

– Nảy sinh nhu cầu muốn nhập dữ liệu trên trang tính

 

         

 1. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (12’)

(1) Mục tiêu:  Biết cách nhập dữ liệu trên trang tính

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Nêu vấn đề, vấn đáp

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, hoạt động cặp đôi

(4) Phương tiện dạy học: Sách hướng dẫn, phòng máy.

(5) Sản phẩm: Trang tính có dữ liệu

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
– GV cho HS thực hiện theo yêu cầu sau:

+ Khởi động chương trình bảng tính Excel.

+ Chọn một ô tùy ý, nhập tên mình vào ô đó.

+ Dùng phím Enter để kết thúc việc nhập dữ liệu trong ô đó và quan sát ô được kích hoạt tiếp theo

+ Nhập dữ liệu tùy ý vào các ô khác  (chú ý thực hiện một trong các thao tác sau đây khi gõ)

a. Nhấn phím Tab

b. Nhấn các phím mũi tên

c. Nhấn phím ESC

d. Nháy chuột trên một ô khác

– Nhận xét quá trình thực hành

 

– Nhận yêu cầu bài tập

 

 

– HS hoạt động cặp đôi thực hành các thao tác nhập dữ liệu trên máy tính theo yêu cầu của GV

 

 

– Nhóm trưởng quan sát kết quả của các thành viên trong nhóm

 

 

 

 

 

 

– Chú ý lắng nghe

 

 

 1. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (25’)

(1) Mục tiêu: Rèn luyện thao tác nhập dữ liệu vào trang tính

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Thực hành trực tiếp trên máy tính

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, hoạt động cặp đôi

(4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, phòng máy.

(5) Sản phẩm: Trang tính đã có dữ liệu.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
GV yêu cầu học sinh thực hiện trên máy tính khởi động Excel và nhập dữ liệu vào trang tính theo mẫu (hình 1.10 SGK trang 14). Lưu bảng tính với tên Danh_sach_lop_em

– GV quan sát quá trình thực hành, gợi ý, hướng dẫn (nếu HS cần giúp đỡ)

+ Chọn kết quả của 2 nhóm trình chiếu cho cả lớp cùng quan sát

– Nhận xét quá trình thực hành

 

– Nhận yêu cầu bài tập

 

– HS hoạt động cặp đôi thực hành các thao tác nhập dữ liệu trên máy tính theo yêu cầu của GV

– Nhóm trưởng quan sát kết quả của các thành viên trong nhóm

– Quan sát và so sánh kết quả của bạn với kết quả của mình

– Chú ý lắng nghe

 

 

 1. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (3’)

(1) Mục tiêu: Giúp học sinh tìm hiểu thêm các phần mềm bảng tính khác.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: HS tự nghiên cứu.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học, hoạt động cộng đồng.

(4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, máy tính.

(5) Sản phẩm: Phần mềm bảng tính (khác Excel)

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
 

Em hãy về nhà tìm hiểu những ưu điểm của việc sử dụng chương trình bảng tính so với việc lập bảng tính trên giấy hoặc tạo bảng trong văn bản bằng Word. Ghi lại kết quả tìm hiểu được

-Xem trước bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.

 

– Về nhà tìm những ưu điểm của việc sử dụng chương trình bảng tính

– Ghi lại kết quả tìm hiểu được

 

 

 

-Đọc trước bài mới