chuyên đề hidro

Tháng Sáu 16, 2016 4:09 chiều

                                                                            CHUYÊN ĐỀ: HIĐRÔ

                                                                        Tiết 52: BÀI LUYỆN TẬP 6

  1. MỤC TIÊU:
  2. Kiến thức:

– Củng cố hệ thống hoá các kiến thức và khái niệm hoá học về tính chất vật lý, tính chất hoá học (đặc biệt là tính khử của H2), các ứng dụng chủ yếu do đặc tính nhẹ, tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt của hiđrô, cách điều chế và thu  khí H2 trong phòng thí nghiệm.

– HS biết so sánh các tính chất và cách điều chế khí hi đrô với khí oxi

– HS biết và hiểu các khái niệm phản ứng thế. So sánh và phân biệt được các loại phản ứng đã học.

  1. Kỹ năng:

– HS nhận biết được phản ứng thế và so sánh với các phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy.

– Vận dụng các kiến thức về oxi, hiđrô để làm bài tập tổng hợp định lượng có liên quan đến các khí này.

– Tiếp tục phát triển và rèn luyện cho học sinh phương pháp nhận thức hóa học, đặc biệt chú trọng đến các thao tác tư duy so sánh và khái quát hóa.

  1. Thái độ:

– Rèn tính cẩn thận, chu đáo khi làm thí nghiệm.

– Yêu thích môn học, say mê nghiên cứu

  1. Định hướng phát triển các phẩm chất, năng lực

4.1. Định hướng phát triển các phẩm chất

– Tự lập, trung thực, tự tin

– Có ý thức ham học hỏi, tự quản lí được công việc

– Tham gia các hoạt động tuyên truyền để bảo vệ môi trường nói chung

4.2. Định hướng phát triển các năng lực

Năng lực chung Năng lực chuyên biệt
– Năng lực tự học- Năng lực tư duy

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực sử dụng ngôn ngữ

– Năng lực tính toán

– Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học- Năng lực thực hành hóa học

– Năng lực tính toán

– Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

  1. Tích hợp liên môn: Tích hợp kiến thức bảo vệ môi trường

hn21_opt_KZMC