LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (TỪ 16/4ĐẾN 21/4/2018).

Tháng Tư 16, 2018 7:10 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUN 33 (T 16/4ĐN 21/4/2018).

THỨ, NGÀY BUỔI NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRỰC BAN
HAI 16/4 SÁNG – Tập trung HS – Hội ý GV- Duyệt giáo án- Lên lớp  Đ/c Hùng, Đào
CHIỀU  – Ôn tập theo TKB
BA 17/4 SÁNG – Lên lớp Đ/c Lịch, Thủy
CHIỀU – BDHSG
TƯ 18/4 SÁNG – Lên lớp- Khối 8 thi HSG tại N.Hiền Đ/c Thêm, Tơ
CHIỀU –  Ôn tập theo TKB
NĂM 19/4 SÁNG – Lên lớp Đ/c Hùng, Đào
CHIỀU
SÁU 20/4 SÁNG -Lên lớp-Trực tuần – sao đỏ giao ban Đ/c Lịch, Tơ
CHIỀU -Ôn tập theo TKB
BẢY 21/4 SÁNG – Lên lớp Đ/c Thêm, Thủy
CHIỀU
CN 22/4  HỌP CHA MẸ HỌC SINH KHỐI 9