LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (TỪ 9/4 ĐẾN 14/4).

Tháng Tư 9, 2018 9:09 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (TỪ 9/4 ĐẾN 14/4).

THỨ, NGÀY BUỔI NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRỰC BAN
HAI 9/4 SÁNG – Tập trung đầu tuần

– Duyệt giáo án

– Lên lớp

 Đ/c Hùng, Đào

 

CHIỀU – BD HSG
BA 10/4 SÁNG – Lên lớp Đ/c Lịch, Thủy
CHIỀU – Ôn tập theo TKB
TƯ 11/4 SÁNG – Khảo sát CL môn Ngữ văn 9 Đ/c Thêm, Tơ

 

CHIỀU – Khảo sát CL môn TH 9
NĂM 12/4 SÁNG – Khảo sát CL môn Toán 9 Đ/c Hùng, Đào
CHIỀU  – Ôn tập theo TKB
SÁU 13/4 SÁNG – Lên lớp

– Trực tuần, sao đỏ giao ban

Đ/c Lịch, Tơ
CHIỀU – Ôn tập theo TKB
BẢY 14/4 SÁNG – Lên lớp Đ/c Thêm, Thủy

 

CHIỀU – BD HSG
CN 15/4