LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (TỪ 24 ĐẾN 7/4).

Tháng Tư 3, 2018 8:25 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (TỪ 24 ĐẾ7/4).

THỨ, NGÀY

BUỔI NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRỰC BAN
HAI 2/4 SÁNG – Tập trung đầu tuần

– Duyệt giáo án

– Lên lớp

 Đ/c Hùng, Đào

 

CHIỀU – Họp hiệu trưởng

– Ôn tập theo TKB

BA 3/4 SÁNG – Lên lớp Đ/c Lịch, Thủy
CHIỀU – BD HSG
4/4 SÁNG – Lên lớp Đ/c Thêm, Tơ

 

CHIỀU – Ôn tập theo TKB
NĂM 5/4 SÁNG – Lên lớp Đ/c Hùng, Đào
CHIỀU  
SÁU 6/4 SÁNG – Lên lớp

– Trực tuần, sao đỏ giao ban

Đ/c Lịch, Tơ
CHIỀU – Ôn tập theo TKB
BẢY 7/4 SÁNG – Lên lớp Đ/c Thêm, Thủy

 

CHIỀU  
CN 8/4