Lịch công tác tuần 30(Từ 5/4 đến 11/4/2021)

Tháng Tư 6, 2021 10:37 sáng

Lịch công tác tuần 29(Từ 22/03 đến 28/03/2021)

THỨ- NGÀY

BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU

TRỰCGH-VP

HAI-5/4 – Duyệt giáo án    – Ôn tập theo TKB Đ/c Hà-Thủy
– Lên lớp theo TKB  
BA-6/4 – Lên lớp theo TKB   Đ/c Hùng-Đào
   
TƯ- 7/4 – Lên lớp theo TKB – Ôn tập theo TKB Đ/c Hà-Tơ
 
NĂM-8/4 – Lên lớp theo TKB  – BD HSG Đ/c Hùng-Thủy
   
SÁU-9/4 – Lên lớp theo TKB – Ôn tập theo TKB  Đ/c Hà-Đào
– Sao đỏ-trực tuần giao ban  
 – Hội ý giáo viên  
BẢY-10/4 – Lên lớp theo TKB  – Khối 9 ôn theo TKB Đ/c Hà-Tơ
   
   
CN-11/4