Lịch công tác tuần 27 (Từ 15/03 đến 21/03/2021)

Tháng Ba 15, 2021 2:21 chiều

Lịch công tác tuần 27 (Từ 15/03 đến 21/03/2021)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP
HAI-15/03 – Duyệt giáo án (HP)  – Khối 8,9 khảo sát Ngữ văn, Anh Đ/c Hà-Thủy
– Lên lớp theo TKB  
   
   
BA-16/03 – Lên lớp theo TKB – Khối 6,7 khảo sát Ngữ văn, Anh Đ/c Hùng-Đào
   
TƯ- 17/03 – Lên lớp theo TKB – Khối 7,8 khảo sát Toán Đ/c Hà-Tơ
   
NĂM-18/03 – Lên lớp theo TKB – Khối 6,9 khảo sát Toán Đ/c Hùng-Thủy
   
SÁU-19/03 – Lên lớp theo TKB – Ôn tập theo TKB Đ/c Hà-Đào
 -Trực tuần  – SĐ giao ban  
 – Hội ý giáo viên  
BẢY-20/03 – Lên lớp theo TKB  –  Khối 9 ôn tập theo TKB

Đ/c Hùng-Tơ

   
   
CN-21/03