Lịch công tác tuần 24(Từ 22/02 đến 28/02/2021)

Tháng Hai 25, 2021 9:12 sáng

Lịch công tác tuần 24(Từ 22/02 đến 28/02/2021)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP
HAI-22/02 – Duyệt giáo án  – Ôn tập theo TKB Đ/c Hà-Thủy
– Lên lớp theo TKB  
BA-23/02 – Lên lớp theo TKB   Đ/c Hùng-Đào
   
TƯ- 24/02 – Lên lớp theo TKB – Ôn tập theo TKB Đ/c Hà-Tơ
 
NĂM-25/02 – Lên lớp theo TKB  – BD HSG Đ/c Hùng-Thủy
   
SÁU-26/02 – Lên lớp theo TKB – Ôn tập theo TKB  Đ/c Hà-Đào
– Sao đỏ-trực tuần giao ban  
 – Hội ý giáo viên  
BẢY-27/02 – Lên lớp theo TKB  – Khối 9 ôn theo TKB Đ/c Hà-Tơ
   
   
CN-28/02