Lịch công tác tuần 23(Từ 15/02 đến 21/02/2021)

Tháng Hai 25, 2021 9:10 sáng

Lịch công tác tuần 23(Từ 15/02 đến 21/02/2021)

THỨ- NGÀY

BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU

TRỰCGH-VP

HAI-15/02     Đ/c Hà-Thủy
   
BA-16/02     Đ/c Hùng-Đào
   
TƯ- 17/02 – Lên lớp theo TKB Đ/c Hà-Tơ
 
NĂM-18/02 – Lên lớp theo TKB Đ/c Hùng-Thủy
   
SÁU-19/02 – Lên lớp theo TKB  Đ/c Hà-Đào
– Sao đỏ-trực tuần giao ban  
 – Hội ý giáo viên  
BẢY-20/02 – Lên lớp theo TKB   Đ/c Hà-Tơ
   
   
CN-21/02