LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (TỪ NGÀY 27/01 ĐẾN NGÀY 01/02)

Tháng Một 30, 2020 8:23 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (TỪ NGÀY 27/01 ĐẾN NGÀY 01/02)

 

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP
HAI-27/01  
BA-28/01
TƯ- 29/01
NĂM-30/01 – Khai xuân Đ/c Hùng-Đào
– Lên lớp theo TKB- Tham gia Tết trồng cây tại TH Nam Giang (Đ/c Hà)
SÁU-31/01 – Lên lớp theo TKB Đ/c Lịch-Tơ
– Trực tuần – Sao đỏ giao ban
BẢY-01/02 – Lên lớp theo TKB

Đ/c Hà-Thủy

– Hội ý GV (sau tiết 2)
CN-02/2