LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Tháng Hai 4, 2021 9:32 sáng

Lịch công tác tuần 21 (Từ 25/01 đến 31/01/2021)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP
HAI-25/01 – Sinh hoạt dưới cờ  – Ôn tập theo TKB Đ/c Hà-Thủy
– Duyệt giáo án  
  – Lên lớp theo TKB  
BA-26/01 – Lên lớp theo TKB   Đ/c Hùng-Đào
   
TƯ- 27/01 – Lên lớp theo TKB – Ôn tập theo TKB Đ/c Hà-Tơ
 
NĂM-28/01 – Lên lớp theo TKB Đ/c Hùng-Thủy
   
SÁU-29/01 – Lên lớp theo TKB – Ôn tập theo TKB  Đ/c Hà-Đào
– Sao đỏ-trực tuần giao ban  
 – Hội ý giáo viên  
BẢY-30/01 – Lên lớp theo TKB  –  Khối 9 ôn tập theo TKB

Đ/c Hà-Tơ

   
   
CN-31/01