Lịch công tác tuần 21 (Từ 13/01 đến 19/01/2020)

Tháng Một 13, 2020 8:30 sáng

Lịch công tác tuần 21 (Từ 13/01 đến 19/01/2020)

THỨ- NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

TRỰCGH-VP

HAI-13/01

– Sinh hoạt dưới cờ  – Ôn tập theo TKB

Đ/c Hà-Thủy

– Duyệt giáo án (HP)  
– Lên lớp theo TKB  
   

BA-14/01

– Lên lớp theo TKB – Ôn tập theo TKB

Đ/c Hùng-Đào

   

TƯ- 15/01

– Lên lớp theo TKB  Ôn tập theo TKB

Đ/c Lịch-Tơ

   

NĂM-16/01

– Lên lớp theo TKB – BD HSG

Đ/c Hùng-Đào

   

SÁU-17/01

– Lên lớp theo TKB – Khối 9 ôn tập theo TKB

Đ/c Lịch-Tơ

 -Trực tuần  – SĐ giao ban  – Khối 6,7 phụ đạo yếu, kém
   

BẢY-18/01

– Lên lớp theo TKB

Đ/c Hà-Thủy

 – Hội ý giáo viên
   

CN-19/01