Lịch công tác tuần 20 (Từ 6/01 đến 12/01/2020)

Tháng Một 6, 2020 11:20 sáng

Lịch công tác tuần 20 (Từ 6/01 đến 12/01/2020)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP
HAI-06/01 – Sinh hoạt dưới cờ  – Ôn tập theo TKB Đ/c Hà-Thủy
– Duyệt giáo án (HP)  
– Lên lớp theo TKB  
   
BA-7/01 – Lên lớp theo TKB – Ôn tập theo TKB Đ/c Hùng-Đào
   
TƯ- 8/01 – Lên lớp theo TKB   Đ/c Lịch-Tơ
   
NĂM-9/01 – Lên lớp theo TKB – BD HSG Đ/c Hùng-Đào
   
SÁU-10/01 – Lên lớp theo TKB  – Ôn tập theo TKB Đ/c Lịch-Tơ
 -Trực tuần  – SĐ giao ban  
   
BẢY-11/01 – Lên lớp theo TKB – Khối 9 ôn tập theo TKB Đ/c Hà-Thủy
 – Hội ý giáo viên – Khối 6,7 phụ đạo yếu, kém
   
CN-12/01