Lịch công tác tuần

Tháng Tư 6, 2021 10:31 sáng

Lịch công tác tuần 27(Từ 22/03 đến 28/03/2021)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP
HAI-22/03 – Duyệt giáo án Đ/c Hà-Thủy
– Lên lớp theo TKB
BA-23/03 – Lên lớp theo TKB   – Ôn tập theo TKB Đ/c Hùng-Đào
TƯ- 24/03 – Lên lớp theo TKB – Ôn tập theo TKB Đ/c Hà-Tơ
NĂM-25/03 – Lên lớp theo TKB  – BD HSG Đ/c Hùng-Thủy
SÁU-26/03 – Lên lớp theo TKB – Ôn tập theo TKB  Đ/c Hà-Đào
– Sao đỏ-trực tuần giao ban
 – Hội ý giáo viên- Kết nạp Đoàn viên mới
BẢY-27/03 – Lên lớp theo TKB  – Khối 9 ôn theo TKB

Đ/c Hà-Tơ

CN-28/03