LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ 13/5 đến 19/5)

Tháng Năm 12, 2019 4:11 chiều
THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP
HAI-13/05 Chào cờ đầu tuần Đ/c Hà-Thủy
– Lên lớp theo TKB;
– Lên lớp theo TKB – Rà soát lại Hồ sơ, CSVC chuẩn bị cho Hội đồng xét CNTN làm việc;
– Đ/c Hà họp Chủ tịch HĐ xét CNTN tại PGD,
BA-14/05

HỘI ĐỒNG XÉT CNTN THCS NĂM 2019 LÀM VIỆC;

Đ/c Hùng-Đào
TƯ- 15/05 – Lên lớp theo TKB – K9 ôn thi THPT; Đ/c Lịch-Tơ
– Duyệt KQ xét CNTN năm 2019 (Đ/c Hà, Hùng, Thủy)
– Duyệt KHPT (Đ/c Hà, Thủy);
NĂM-16/05 – Lên lớp theo TKB Đ/c Hùng-Đào
– GVCN khối 9 và văn phòng rà soát hồ sơ HS dự thi THPT Lê Hồng Phong, – K9 ôn thi THPT;
SÁU-17/05 – Lên lớp theo TKB – K9 ôn thi THPT; Đ/c Lịch-Tơ
– Trực tuần sao đỏ giao ban (7A)
– Giao ban tuần 37;
BẢY-18/05 – Lên lớp theo TKB – K9 ôn thi THPT; Đ/c Hà-Thủy
– Các lớp Tổng kết, bình xét thi đua; – GV Khối 6,7,8 nhập và hoàn thiện điểm, xếp loại HS;
CN-19/05 – LAO ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG