LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ 06/5 đến 12/5)

Tháng Năm 6, 2019 7:00 sáng
THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP
HAI-06/05 Chào cờ đầu tuần Đ/c Hà-Thủy
– Lên lớp theo TKB – Lên lớp theo TKB
– Đ/c Hùng họp HPCM tại PGD, nhận đề khảo sát;
BA-07/05 – Khảo sát HKII khối 6,8 – Khảo sát HKII khối 7 Đ/c Hùng-Đào
TƯ- 08/05 – Khảo sát HKII khối 6,8 – Khảo sát HKII khối 7 Đ/c Lịch-Tơ
– Nhập máy phần mềm xét CNTN;
NĂM-09/05 – Lên lớp theo TKB – Chấm bài khảo sát HKII Đ/c Hùng-Đào
– GVCN khối 9 và văn phòng rà soát hồ sơ xét CNTN; – K9 ôn thi THPT
SÁU-10/05 – Lên lớp theo TKB – K9 ôn thi THPT Đ/c Lịch-Tơ
– Trực tuần sao đỏ giao ban (8C) – Đ/c Hùng, Đào, Oanh, P.Lan kiểm tra chéo hồ sơ xét CNTN tại THCS Đồng Sơn;
– Giao ban tuần 36-37
BẢY-11/05 – Lên lớp theo TKB – K9 ôn thi THPT Đ/c Hà-Thủy
– HS khối 9 học quy chế xét CNTN;
CN-12/05 – LAO ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG