LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33( Từ 15/04 đến 21/04)

Tháng Tư 16, 2019 8:36 sáng
THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP
HAI-15/04

NGHỈ GIỖ TỔ

Đ/c Hà-Thủy
BA-16/04 – Lên lớp theo TKB – Ôn tập Đ/c Hùng-Đào
TƯ- 17/04 – Lên lớp theo TKB – BDHSG- Gặp mặt GV, HSG khối 8 tại phòng truyền thống (16h30) Đ/c Lịch-Tơ
NĂM-18/04 – Lên lớp theo TKB – SHCM, HỌP HỘI ĐỒNG Đ/c Hùng-Đào
– Khảo sát HSG khối 8 tại THCS Nguyễn Hiền; K6,7 tại trường;
SÁU-19/04 – Lên lớp theo TKB Đ/c Lịch-Tơ
– Trực tuần sao đỏ giao ban (9B) – Ôn tập
– Giao ban tuần 33-34
BẢY-20/04 – Lên lớp theo TKB – Ôn tập Đ/c Hà-Thủy
CN-21/04 – LAO ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG