LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Hai 18, 2021 8:52 sáng
THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP
HAI-15/02 Đ/c Hà-Thủy
– Nghỉ tết âm lịch
BA-16/02 – Nghỉ tết âm lịch Đ/c Hùng-Đào
TƯ- 17/02 – Khai xuân. Đ/c Hà -Tơ
– Lên lớp theo TKB
NĂM-18/02 – Lên lớp theo TKB – Khối 6,7,8 BDHSG Đ/c Hùng-Đào
– Khối 9 ôn tập theo TKB
SÁU-19/02 – Lên lớp theo TKB Đ/c Hà -Tơ
– Trực tuần – Sao đỏ giao ban (Đ/c Xuyến) – Ôn tập theo TKB
– Hội ý GV sau tiết 2
BẢY-20/02 – Lên lớp theo TKB – Các lớp Lao đông vệ sinh Đ/c Hùng -Thủy
– Hội ý GV (sau tiết 2) – Trồng cây đầu xuân
CN-21/02