Tổ Chức

TỔ CHỨC CÁN BỘ TRƯỜNG THCS NAM THÁI

 NĂM HỌC 2019-2020

Trường THCS Nam Thái được là một cơ sở giáo dục công lập có đủ cơ cấu, tổ chức, đoàn thể và các tổ chuyên môn theo đúng Điều lệ trường Trung học và các quy định của pháp luật, của ngành.Tập thể cán bộ - GV - CNV trong nhà trường

DANH SÁCH CB, CC, VC TRONG NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017-2018

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH GHI CHÚ
A/ CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ
I. CHI BỘ ĐẢNG: Gồm 22 đảng viên; cấp ủy chi bộ gồm 03 đồng chí
1 Vũ Trọng Hà Bí thư chi bộ
2 Phan Văn Hùng Phó bí thư chi bộ
3 Nguyễn Thị Oanh Cấp ủy chi bộ
II. BAN GIÁM HIỆU:
1 Vũ Trọng Hà Hiệu trưởng
2 Phan Văn Hùng Phó hiệu trưởng
3 Bùi Văn Lịch Phó hiệu trưởng
III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
1 Bùi Thị Nga Chủ tịch CĐ
2 Nguyễn Minh Tưởng Phó chủ tịch CĐ
3 Khổng Thị Loan Ủy viên BCH
IV. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
1 Vũ Văn Đại Bí thư chi Đoàn
2 Trần Thị Phương Phó bí thư
3 Đào Thị Lý Ủy viên
V. ĐỘI TNTPHCM
1 Nguyễn Minh Tưởng Tổng phụ trách Đội
2 Nguyễn Thủy Tiên (HS) Liên đội trưởng
B/ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG
I. TỔ VĂN PHÒNG
1 Nguyễn Thị Thủy Tổ trưởng Kế toán
2 Nguyễn Thị Tơ Nhân viên Y tế
3 Trần Thị Đào Nhân viên Văn phòng
4 Trần Văn Yên Nhân viên Bảo vệ
II. TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
1 Phạm Thị Lan Tổ trưởng GV Ngữ văn
2 Bùi Thị Nga Tổ phó GV Ngữ văn
3 Hoàng Thị Thanh Giáo viên
4 Đào Thị Lý Giáo viên
5 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên
6 Vũ Thị Lan Giáo viên
7 Trần Thị Lương Giáo viên
8 Vũ Văn Đại Giáo viên
9 Trần Thị Phương Giáo viên
10 Đỗ Văn Hoài Giáo viên Cán bộ TTHTCĐ
III. TỔ KH TỰ NHIÊN
1 Dương Thị Soan Tổ trưởng GV Toán
2 Nguyễn Thị Oanh Tổ phó GV Toán
3 Vũ Văn Doanh Giáo viên
4 Ngô Thị Hải Phúc Giáo viên
5 Khổng Thị Loan Giáo viên
6 Vũ Văn Vạn Giáo viên
7 Đào Văn Cổn Giáo viên
8 Vũ Thị Hồng Phượng Giáo viên
9 Phạm Thị Trang Giáo viên
10 Trần Thị Nhạn Giáo viên
11 Hà Thị Thúy Lan Giáo viên
12 Trần Thị Thúy Giáo viên
13 Vũ Văn Dương Giáo viên
14 Nguyễn Minh Tưởng Giáo viên
15 Phạm Thị Liên Giáo viên
16 Lê Thị Xuyến Giáo viên
17 Trần Thị Hồng Duyệt Giáo viên