Tổ Chức

TỔ CHỨC CÁN BỘ TRƯỜNG THCS NAM THÁI

 NĂM HỌC 2019-2020

Trường THCS Nam Thái được là một cơ sở giáo dục công lập có đủ cơ cấu, tổ chức, đoàn thể và các tổ chuyên môn theo đúng Điều lệ trường Trung học và các quy định của pháp luật, của ngành.Tập thể cán bộ - GV - CNV trong nhà trường

DANH SÁCH CB, CC, VC TRONG NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020-2021

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH GHI CHÚ
A/ CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ
I. CHI BỘ ĐẢNG: Gồm 16 đảng viên; cấp ủy chi bộ gồm 03 đồng chí
1 Vũ Trọng Hà Bí thư chi bộ
2 Phan Văn Hùng Phó bí thư chi bộ
3 Nguyễn Thị Oanh Cấp ủy chi bộ
II. BAN GIÁM HIỆU:
1 Vũ Trọng Hà Hiệu trưởng
2 Phan Văn Hùng Phó hiệu trưởng
III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
1 Nguyễn Minh Tưởng Chủ tịch CĐ
2 Lê Thị Xuyến Phó chủ tịch CĐ
3 Khổng Thị Loan Ủy viên BCH
IV. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
1 Vũ Văn Đại Bí thư chi Đoàn
2 Trần Thị Phương Phó bí thư
3 Đào Thị Lý Ủy viên
V. ĐỘI TNTPHCM
1 Lê Thị Xuyến Tổng phụ trách Đội
2 Trần Văn Mạnh(HS) Liên đội trưởng
B/ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG
I. TỔ VĂN PHÒNG
1 Nguyễn Thị Thủy Tổ trưởng Kế toán
2 Nguyễn Thị Tơ Nhân viên Y tế
3 Trần Thị Đào Nhân viên Văn phòng
4 Trần Văn Yên Nhân viên Bảo vệ
II. TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
1 Phạm Thị Lan Tổ trưởng GV Ngữ văn
2 Hoàng Thị Thanh Tổ phó GV Ngữ văn
3 Trần Thị Xuyên Giáo viên
4 Đào Thị Lý Giáo viên
5 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên
6 Vũ Thị Lan Giáo viên
7 Lê Thị Hường Giáo viên
8 Vũ Văn Đại Giáo viên
9 Trần Thị Phương Giáo viên
10 Đỗ Văn Hoài Giáo viên
III. TỔ KH TỰ NHIÊN
1 Dương Thị Soan Tổ trưởng GV Toán
2 Nguyễn Thị Oanh Tổ phó GV Toán
3 Vũ Văn Doanh Giáo viên
4 Lê Thị Xuyến Giáo viên
5 Khổng Thị Loan Giáo viên
6 Trần Thị Hồng Duyệt Giáo viên
7 Phạm Thị Liên Giáo viên
8 Vũ Thị Hồng Phượng Giáo viên
9 Phạm Thị Trang Giáo viên
10 Trần Thị Nhạn Giáo viên
11 Hà Thị Thúy Lan Giáo viên
12 Trần Thị Thúy Giáo viên
13 Vũ Văn Dương Giáo viên
14 Nguyễn Minh Tưởng Giáo viên