THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG THCS NAM THÁI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018(Tính từ 28/8/2017) THỨ TIẾT LỚP 6A LỚP 6B LỚP 6C LỚP 7A LỚP 7B LỚP 7C LỚP 8A LỚP…