THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG THCS NAM THÁI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018(Tính từ 28/8/2017) THỨ TIẾT LỚP 6A LỚP 6B LỚP 6C LỚP 7A LỚP 7B LỚP 7C LỚP 8A LỚP…

TRƯỜNG THCS NAM THÁI  THỜI KHÓA BIỂU VÀ NHẬT KÍ TRỰC CÁC BUỔI ÔN THI VÀO THPT NĂM HỌC 2015-2016 (Tính từ 4/4/2016) Lớp BUỔI/THỨ/NGÀY