2_YFKT

ƯỚC MƠ TUỔI THƠ

ƯỚC MƠ TUỔI THƠ     Cuộc đời ai cũng có những ước mơ để mà cố gắng, phấn đấu theo đuổi ước mơ ấy. Và tôi cũng vậy! Ước mơ của tôi được hình thành và lớn…