SÁNG KIẾN

PHƯƠNG PHÁP VĂN BẢN NHẬT DỤNG TRONG NGỮ VĂN 8

Phần mở đầu Lí do chọnđề tài. Cơ sở lý luận Trong hệ thống ch­ương trình giáo dục, môn Ngữ văn có một vị trí hết sức quan trọng. Trước hết, Ngữ văn là một môn học thuộc nhóm khoa học…
19

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN THỂ DỤC

  “TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG THỂ DUC LỚP 7 NHẰM GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH”  Giáo viên: Phạm Thị Liên ĐẶT VẤN ĐỀ Lý do chọn đề tài :         1.Lý luận: Trong chương…