Toán 6

Tuần 1 Ngày soạn: Ngày giảng: CHUYÊN ĐỀ 1 : TẬP HỢP Tiết 1: Bài 1: TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: – Làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy VD về tập hợp, nhận biết được…

Chủ đề: Ôxit

  CHỦ ĐỀ:  OXIT   XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ Mục tiêu của chủ đề: Năng lực cốt lõi Năng lực đặc thù – Năng lực giải quyết vấn đề. – Năng lực tự học. – Năng lực hợp tác. – Năng lực giao tiếp. -…

chuyên đề hidro

                                                                            CHUYÊN ĐỀ: HIĐRÔ  …