LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 (TỪ 22/10 ĐẾN 27/10)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-22/10 – Sinh hoạt dưới cờ Đ/cHà-Thủy – Lên lớp theo TKB – Nhận đề khảo sát tại PGD (Đ/c Hà) – Tập huấn phần mềm quản lí điểm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC GH-VP HAI-27/8 – Chào cờ đầu tuần Đ/c Hà-Thủy – Duyệt giáo án (HP) – Điều tra PCGD-XMC – Lên lớp theo TKB -…