LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25( Từ 18/02 đến 24/02)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-18/02 – Chào cờ đầu tuần Đ/c Hà-Thủy – Lên lớp theo TKB – Lên lớp theo TKB – Nộp danh sách HS đăng kí dự thi TOEFL (Đ/c…