LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (Từ 10/12 đến 16/12)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-10/12 – Sinh hoạt dưới cờ – Chuẩn bị các điều kiện đón Đoàn kiểm tra chuyên ngành của PGD Nam Trực làm việc từ 10/12 đến 15/12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15(Từ 03/12 đến 08/12)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-03/12 – Sinh hoạt dưới cờ Đ/c Hà-Thủy – Lên lớp theo TKB – Lên lớp theo TKB – Rà soát lại sản phẩm dự thi KHKT cấp Tỉnh…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (TỪ 16/11 ĐẾN 02/12)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-26/11 – Sinh hoạt dưới cờ Đ/c Hà-Thủy – Lên lớp theo TKB – Lên lớp theo TKB – Nộp hồ sơ dự thi KHKT cấp Tỉnh tại PGD…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ 12/11 đến 18/11)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-12/11 – Sinh hoạt dưới cờ Đ/c Hà-Thủy – Lên lớp theo TKB – Lên lớp theo TKB – HS các lớp luyện tập văn nghệ, hoàn thiện…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 (TỪ 22/10 ĐẾN 27/10)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-22/10 – Sinh hoạt dưới cờ Đ/cHà-Thủy – Lên lớp theo TKB – Nhận đề khảo sát tại PGD (Đ/c Hà) – Tập huấn phần mềm quản lí điểm…