LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-10/02 – VS: Bảo vệ, Thủy Đ/cHà-Thủy BA-11/02 – VS: Bảo vệ, Đào Đ/c Hùng-Đào TƯ- 12/02 – VS:…

Lịch công tác tuần 17 (Từ 16/12 đến 21/12)

Lịch công tác tuần 17 (Từ 16/12 đến 21/12) THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-16/12 – Sinh hoạt dưới cờ  – Ôn tập theo TKB Đ/c Hà-Thủy – Duyệt giáo án (HP)   – Lên lớp…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-9/12 – Sinh hoạt dưới cờ  – Ôn tập theo TKB Đ/c Hà-Thủy – Duyệt giáo án (HP) – Lên lớp theo TKB BA-10/12 -…