LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/8 ĐẾN 19/8/2018

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-13/8 – Ôn tập phụ đạo  – Họp Hội Đồng Đ/c Hùng-Thủy – Tiếp tục ổn định sĩ số lớp  – Triển khai công tác PCGD (Đ/c Lịch)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/7 ĐẾN 04/8

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-30/7 – Xây dựng kế hoạch năm học (BGH) Đ/c Lịch-Thủy BA- 31/7 – Rà soát chuyên môn, xây dựng kế hoạch…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (TỪ 21/5 ĐẾN 26/5)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-21/5 – K9 ôn tập theo TKB Đ/c Thêm-Thủy – K6,7,8 Lao động vệ sinh lớp, trường – K9 ôn tập theo TKB – Đ/c Thêm, Đại tập huấn…