LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 20/5 đến 26/5

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-20/05 Đ/c Hà-Thủy – Lên lớp theo TKB; – Lên lớp theo TKB – Hoàn thiện tính điểm, xếp loại HS BA-21/05

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ 13/5 đến 19/5)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-13/05 Chào cờ đầu tuần Đ/c Hà-Thủy – Lên lớp theo TKB; – Lên lớp theo TKB – Rà soát lại Hồ sơ, CSVC chuẩn bị cho Hội…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ 06/5 đến 12/5)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-06/05 Chào cờ đầu tuần Đ/c Hà-Thủy – Lên lớp theo TKB – Lên lớp theo TKB – Đ/c Hùng họp HPCM tại PGD, nhận đề…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ 08/4 đến 14/4)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-08/04 – CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN – GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG (Chương trình của Công an Huyện Nam Trực) Đ/c Hà-Thủy – Nộp…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 ( Từ 04/03 đến 10/03)

THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-04/03 – Chào cờ đầu tuần Đ/c Hà-Thủy – Lên lớp theo TKB – Lên lớp theo TKB  – Nộp tài liệu ôn tập các phân môn bài tổng…