Lịch công tác tuần 22

Lịch công tác tuần 22 (Từ 25/01 đến 31/01/2021) THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-01/02 – Duyệt giáo án  – Ôn tập theo TKB Đ/c Hà-Thủy

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Lịch công tác tuần 21 (Từ 25/01 đến 31/01/2021) THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP HAI-25/01 – Sinh hoạt dưới cờ  – Ôn tập theo TKB Đ/c…